گروه آموزش های دبیرستانی

بسته آموزش رسمی به همراه دو درس مکمل

در این گروه دانش آموز علاوه بر آموزش های رسمی دو درس تکمیلی از چهار درس زیر انتخاب مینماید
کارآفرینی، آموزش پروژه محور، زبان انگلیسی و برنامه نویسی پایتون

بسته آموزش های تکمیلی شامل ۴ درس

این بسته حاوی ۴ درس مکمل به شرح زیر میباشد
برنامه نویسی ، زبان انگلیسی، آموزش پروژه محور، کارافرینی

آموزش کارآفرینی
آموزش برنامه نویسی پایتون
آموزش پروژه محور
زبان انگلیسی

شهریه ماهیانه برای ۸ جلسه در ماه

پرداخت آموزش های دبیرستان در ۳ قسط