مدرس شوید

افق‌های جدید پیش‌روی شماست!

درسهای مورد علاقه خود را بگیرید ، به دور و گسترده تا افق رشد و گسترش دهید

0
جلسات برگزار شده
0 +
افراد ثبت نام شده
0
مربیان آنلاین
0 %
میزان رضایت
- become a teacher hero image alt 2 - مدرس شوید

با MaxCoach همکاری کنید

4 مرحله برای کسب صدور گواهینامه Honor CFDR از دوره ها

04

Steps

1
برای یک کلاس طبقه بندی شده اولیه CFDR ثبت نام کنید
کلاس های مقدماتی CFDR که نام آنها با "101CF" پایان یافته است. اتمام این کلاس ها دانش و مهارت های اساسی را برای شما به ارمغان می آورد.
2
تمام موضوعات واجب در برنامه CFDR به پایان رسید
فراگیران باید این دوره ها را در مدت 3 سال به پایان برسانند. تکمیل زودهنگام آنها را با یک فرآیند صدور گواهینامه سریعتر پاداش می دهد.
3
ارسال تمام اسناد و مدارک اساسی و اثبات مربوط به تکمیل
ما باید مشارکت شما را در همه مباحث موجود تأیید کنیم و تمام نمرات و همچنین ارزیابی را برای ارزیابی گواهی شما جمع آوری کنیم.
4
دریافت گواهینامه چاپ شده از طریق پست الکترونیکی و نسخه الکترونیکی از طریق ایمیل
گواهی شما را طی یک هفته پس از انجام مراحل تأیید ، توسط خط پستی ارسال خواهیم کرد و همچنین یک نسخه الکترونیکی را به صندوق ورودی شما ارسال می کنیم.

برای مدرس شدن ثبت نام کنید

Please ورود؟ to send your request!