خدمات نسل فردای شریف

خدمات نسل فردای شریف

خدمات نسل فردای شریف - services family - خدمات نسل فردای شریف

خانواده

مهمترین گروه مخاطب گروه آموزشی نسل فردای شریف خانواده‌ها هستند. خانواده‌ها می‌توانند برای یادگیری فرزندان خود از خدمات ارزنده ما در قالب محتوای آموزشی و تسهیلگران حرفه‌ای استفاده کنند. گرچه این گروه آموزش برای دانش‌آموز کمک درسی شناخته می‌شود، لیکن غنای محتوا و تسلط تسهیلگران، در حدی است که دانش‌آموز بدون اتکا به دروس کلاسی، می‌تواند مطالب درسی دوره خود را به طور کامل فراگیرد. برای خانواده‌های علاقه‌مند به استفاده از خدمات مدرسه، دریافت شهریه به‌صورت دریافت حق عضویت ماهانه، ترمی و سالانه و شهریه برای تک درس یا درس‌های خاص فراهم است.

مدارس

نسل فردای شریف از مشارکت و همکاری با مدارس غیردولتی و دولتی در نقاط مختلف کشور استقبال می‌کند و محتوای آموزشی خود را در اختیار مدارس همکار که الگوی آموزشی شریف را می‌پذیرند، قرار می‌دهد. تعرفه‌های ویژه و مناسبی برای مدارس همکار غیردولتی و دولتی در نظر گرفته شده‌است.

مدارس موجود در نواحی کم‌برخوردار در خصوص استقرار سایت رایانه‌ای برای استفاده دانش‌آموزان نیازمند به منابع خیران و نهادهای خیریه هستند. نسل فردای شریف در حد اطلاع و امکان نیازهای مربوط را به جامعه خیران منتقل می‌کند.

خدمات نسل فردای شریف - services schools 300x256 - خدمات نسل فردای شریف
خدمات نسل فردای شریف - mentor 768x471 - خدمات نسل فردای شریف

تربیت مربی/ تسهیلگر

این بخش از آموزش‌های نسل فردای شریف، ویژه معلمان و مربیانی است که می‌خواهند به‌طور مستقیم در گروه آموزشی مشغول به کار شوند یا از طریق مدارس همکار به گروه معرفی می‌شوند.

آموزش‌های ما در این بخش شامل آشنایی با امکانات، سامانه و ابزارهای دیجیتالی و آشنایی با شیوه‌های نوین آموزشی و آشنایی با برنامه‌های آموزشی نسل فرداست.

طرح بورسیه و عدالت اجتماعی

ما برنامه ای را تحت عنوان بورسیه کمک آموزشی با ارائه بسته های سواد تغيير و مهارت های زنـدگی برای دانش آموزان مستعد و مدارس منتخب در نواحی کم برخوردار در نظر گرفته ایم. بودجه این برنامه توسط:   موسسات خیریه  - افراد نیکوکار - واحد مسئولیت اجتماعی شرکت ها   تامین میشود.

هر فرد یا موسسه میتواند از یک یا چند دانش آموز در این برنامه حمایت کند.

خدمات نسل فردای شریف - pngwing - خدمات نسل فردای شریف