نسل فردای شریف

نسل فردای شریف

مفهوم تازه‌ای از مدرسه در آینده

همه چیز درباره گروه آموزشی ما

در مدرسه نسل فردای شریف چه مطالبی آموزش داده میشود؟

مدرسه نسل فردای شریف با هدفی که برای پرورش انسان مفید و موثر برای خود و جامعه دارد، علاوه بر دروس رسمی مجموعه ای از آموزش­های تکمیلی را دربرنامه خود در نظر گرفته است. این مدرسه ازاصولی چون محتوای کیفی، تسهیلگران الهام بخش و یادگیری برای نیل به توسعه پایدار تبعیت می­کند. تنوع در محتوای آموزشی از خصایص مهم این مدرسه است. مواردی چون آموزش­های مدنی، آشنایی با سواد­های مهم برای زندگی، از جمله سواد کسب و کار، سواد مالی، نحوه اندیشیدن و سواد دیجیتالی برای مهیا شدن و زندگی مناسب در دنیای فناورانه آینده به دانش آموزان تعلیم داده می­شود. 

نسل فردای شریف - maxcoach shape 07 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف - maxcoach shape 08 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف - maxcoach shape 02 2 - نسل فردای شریف
main-photo1 نسل فردای شریف - main photo1 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف - maxcoach shape 07 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف - maxcoach shape 05 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف - maxcoach shape 01 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف - about us photo 1 - نسل فردای شریف

از پیش دبستانی تا دبیرستان

بازه سنی برای آموزش در مدرسه نسل فردای شریف  سن ۴ تا ۱۸ سال یعنی از دوره پیش دبستانی تا پایان دبیرستان است.

آموزش برای همه

من چگونه می توانم همکار نسل فردای شریف باشم؟

نسل فردای شریف - maxcoach shape 09 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف - maxcoach shape 02 2 - نسل فردای شریف

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا در خبرنامه ما عضو شوید