نسل فردای شریف

نسل فردای شریف

مفهوم تازه‌ای از آموزش در آینده

همه چیز درباره گروه آموزشی ما

در نسل فردای شریف چه مطالبی آموزش داده میشود؟

 نسل فردای شریف با هدفی که برای پرورش انسان مفید و موثر برای خود و جامعه دارد، علاوه بر دروس رسمی مجموعه ای از آموزش­های تکمیلی را دربرنامه خود در نظر گرفته است. این مدرسه ازاصولی چون محتوای کیفی، تسهیلگران الهام بخش و یادگیری برای نیل به توسعه پایدار تبعیت می­کند. تنوع در محتوای آموزشی از خصایص مهم این مدرسه است. مواردی چون آموزش­های مدنی، آشنایی با سواد­های مهم برای زندگی، از جمله سواد کسب و کار، سواد مالی، نحوه اندیشیدن و سواد دیجیتالی برای مهیا شدن و زندگی مناسب در دنیای فناورانه آینده به دانش آموزان تعلیم داده می­شود. 

نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - maxcoach shape 07 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - maxcoach shape 08 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - maxcoach shape 02 2 - نسل فردای شریف
main-photo1 نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - main photo1 pge2co8rh5j60ijfrzj8yugltxlgb0shu4mbtsh4eo - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - maxcoach shape 07 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - maxcoach shape 05 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - maxcoach shape 01 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - about us photo 1 - نسل فردای شریف

کلاسهای آموزشی از پیش دبستانی تا ششم ابتدایی

همراه با سوادهای تحول و زندگی کارآمد

آموزش برای همه

من چگونه می توانم همکار نسل فردای شریف باشم؟

نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - maxcoach shape 09 2 - نسل فردای شریف
نسل فردای شریف آموزش آنلاین آموزش مجازی کلاس آنلاین موسسه آموزشی مدرسه مجازی آموزش مکمل آموزش از راه دور مکمل آموزشی - maxcoach shape 02 2 - نسل فردای شریف

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا در خبرنامه ما عضو شوید