گروه آموزش های پیش دبستانی و دبستان

بسته آموزش رسمی پیش شریف بهمراه ۳ درس مکمل

این بسته علاوه بر آموزش رسمی شامل سه درس مکمل انتخابی از درس های زیر میباشد
موسیقی، فلسفه برای کودک، برنامه نویسی اسکرچ و آموزش پروژه محور

بسته آموزش رسمی دبستان بهمراه سه درس مکمل

این بسته علاوه بر آموزش رسمی شامل سه درس مکمل انتخابی از درس های زیر میباشد
موسیقی، فلسفه برای کودک، برنامه نویسی اسکرچ، زبان انگلیسی و آموزش پروژه محور

بسته آموزش های تکمیلی شامل ۵ درس

این بسته حاوی ۵ درس مکمل به شرح زیر میباشد
موسیقی، برنامه نویسی اسکرچ، زبان انگلیسی، آموزش پروژه محور، فلسفه برای کودک

موسیقی کودک - آموزش بلزوفلوت

شهریه سالیانه، یک جلسه در هفته

برنامه نویسی اسکرچ جونیور

شهریه سالیانه، یک جلسه در هفته

فلسفه برای کودک

شهریه سالیانه، یک جلسه در هفته

زبان انگلیسی خردسالان

شهریه ماهیانه برای ۸ جلسه در یک ماه

آموزش پروژه محور

شهریه سالیانه، یک جلسه در هفته

پرداخت دوره پیش دبستانی در دو قسط
پرداخت ثبت نام دبستان در دو قسط
زبان چینی 1

با به روزترین متد